Kresba

Minutáž online kurzu malby

Najděte vlastní techniku

Jaký bude váš posun s online kurzem malování ?

Představíme vám barvy, malířské nástroje i techniky, Společně budeme hledat vaši vlastní malířskou techniku. 

Výsledkem bude vaše lepší orientace v barevné teorii a tím pádem větší volnost malířského projevu.

Podívejte se na video a Malujte s námi. Přidejte se!

Obsah série online kurzu malování

Malujte s námi. 0 díl: Přidejte se! FREE 6:27

Malujte s námi 1 díl: Teorie barev, 35:50

Malujte s námi 2 díl: Subjektivní malířská paleta 25:52

Malujte s námi 3 díl: Barevné techniky 34:43

Malujte s námi 4 díl: Barevné kompozice 15:17

Malujte s námi 5 díl: Najděte vlastní techniku 33:43

Malujte s námi 5 díl: Najděte vlastní techniku II. část 64:02

Malujte s námi 6 díl: Monochromatická malba 18:15

Malujte s námi 7 díl: Jak na složitější zátiší 38:41

Celková délka série  4 hod 41 min

Malujte s námi!

0. díl: Přidejte se! Free

Co uvidíte v jednotlivých dílech

6:27
Lektora již znáte z  1. série online lekcí kresby
Různé pohledy a problematika  barev
Hranice mezi kresbou amalbou
Barevné modely
Barevné techniky
Hledání barevných technik
Čím, jak a na co?
Hledání vlastní techniky
Společná cesta k vaší tvorbě

1. díl: Teorie barev

35:50
Úvod do lekce0:27
Jak vznikají barvy, barevné techniky1:16
Teorie barev2:23
Vědecký pohled a barevné modely v rámci plochy CMYK a RGB4:24
Výtvarný pohled na barevnou paletu17:20
Barevný kruh22:01
Základní barvy, doplňkové barvy, specifické, negativní, protilehlé…24:15
Odborné technické a malířské hledisko barevné typologie29:56
Specifické postavení černé a bílé31:44
Barevná perspektiva31:56
Závěr35:49

2. díl: Subjektivní malířská paleta

25:52
Úvod 0:39
Subjektivní a objektivní malířská paleta1:34
Barevná škála: základní, doplňkové a další barvy3:38
Barvy na paletě7:24
Objektivní paleta, barevný kruh v praxi9:54
Vytváření barev v základním spektru a  černá, bílá, hnědá12:27
Subjektivní paleta14:45
Jednoduché zátiší- tempera, kompozice, tvorba prostoru15:14
Práce s jednotlivými barvami, plus černá a bílá, sytost, ovlivňování barev17:18
Paleta jako obraz obrazu a23:13
Závěr,25:52

3. díl: Barevné techniky

34:43
Čím a na CO, úvod 0:36
ČÍM: O nástrojích- druhy štětců, špachtlí, malba prsty2:29
O barvách-  druhy barev a médií8:19
Pastovité barvy – olej, akryl, tempera, strukturální média11:41
Lazurové barvy-akvarelové, vodové, anilinové18:21
Tuhé barvy- křídy, giocondy, pastelky23:20
Barevné prostředky na pomezí kresby a malby- akvarelové pastelky, olejové pastely27:07
Na CO: Nosné medium28:59
Karton, papír, plátno, deska…29:37
Podkládání barev- šeps a jiné alternativní podklady32:29
Závěr34:27

4. díl: Barevná kompozice

 15:17
Úvod 0:24
Barevná hra, ztvárnění pocitů, emocí, nálad0:37
Příprava na barevnou hru1:04
Nosné medium, volba výrazového prostředku1:08
Příprava palety a barevného spektra1:28
Kompoziční možnosti a varianty3:52
Vyjádření situací pomocí barev a tempery4:27
Kombinace základních a doplňkových barev k vyjádření emocí a nálad.13:16
Kooperace barev a jejich ovlivňování jako nácvik k malbě zátiší13:58
Závěr15 :17

5. díl: Najděte vlastní techniku

 33:43
Hledání vaší vlastní techniky, na základě  interpretace  shodného  zátiší 0:26
Hledání techniky- Pastelky3:20
Techniky práce, časosběr  zátiší3:50
Hledání techniky- Olejový pastel-11:07
Techniky práce, :skica, zátiší časosběr11:56
Hledání techniky-Suché křídy18:11
Techniky práce,  šrafy,vrstvení, fixování, časoosběr20:43
Hledání techniky- Akvarelové pastelky:25:30
Techniky práce, lazura, struktura, časosběr27:02
Závěrečná  úvaha, shrnutí32:10

5. díl : Najděte vlastní techniku II. část

 64:02
Úvod, potřeby, techniky, 0:28
O jednotlivých technikách ve zkratce2:57
Příprava podkladů pro malbu časosběr5:15
Vodovky, skicování, časosběr8:29
Vlastní malba základní probarvení, tvorba světel a stínů, časosběr11:12
Akvarelové barvy, skicování barevná škála, časosběr, hledání tavrů19:26
Tempera: šepsování, skicování, podstata a zalamování barev, časosběr30:41
Akryl : rozdíl, použití špachtlí, kontrast bílou, časosběr51:37
Shrnutí srovnání technik z I. i II. části60:01

6. díl: Monochromatická malba

18:15
Úvod, co již umíme a techniky monochromatické malby0:32
Monochromatická paleta- akvarel2:07
Barevná škála a míchání barev2:49
Vlastní malba a příprava materiálu,  skica, časosběr5:01
Práce s mokrým a suchým podkladem, barevná perspektiva, časosběr8:30
Práce s prostorem pomocí  struktur ,časosběr9:14
Využití kontrastu a jak na kontrast časosběr13:27
Modelace prostoru pomocí stínů15:13
Závěr, shrnutí16:53

7. díl: Jak namalovat složitější zátiší

38:41
Úvod, potřeby 0:31
Jak pracovat s temperou s temperou1:25
Základní vrstva, základní kompozice2:54
Skica a umístění na formát9:56
Možností úprav linií malby12:05
Přidávání barevných tónů v mokrém zaákladě, časosběr12:47
Malba draperie, jak na barevnost, časosběr14:45
Použití špachtlí a bílé, časoosběr15:31
Modelace pomocí stínů a světel časosběr19:43
Barevná perspektiva, časoosběr23:52
Použití různých výrazových prostředků a prostorových efektů, časosběr26:47
Lesky , kontrasty, barevné ovlivňování zobrazovaných předmětů, časosběr30:45
Shrnutí, závěr dílu a celé série36:40

Lektor online kurzu Pavel Kocych

Kamera, střih, multimediální obsah: Mikuláš Klápště

Hudba: Michal Turek

Konkrétní příklady

Online kurz malování je výukový, ale také relaxační. Vede jej zkušený lektor Pavel, který v našem Atelieru ŠUM působí jako lektor prezenčních kurzů kresby, grafiky a malby. Má bohatou pedagogickou praxi, je architekt – scénograf a námořník. Pod jeho vedením se vydáte na cestu zkoumání vlastních možností malby a na hledání vlastní malířské techniky. Té, která vám bude nejblíže a prostřednictvím které se budete nejlépe umělecky vyjadřovat. V jeho prezenčních kurzech je občas slyšet výbuch smíchu, z důvodu. který pochopí jen zúčastnění. Online lekce jsou více studijní, nicméně náznaky osobitého lektorova humoru ucítíte na vlastní kůži. Více o lektorovi se dočtete zde : S kávou a skicákem na plachetnici , nebo zde: Lektor kreslení a malování je vlk, ale mořský. Online kurz malování je vhodný pro ty, kteří hledají ztišení po hektickém pracovním dni i pro ty, kteří se malbě chtějí věnovat hlouběji, nebo potřebují po svém samostudiu utřídit myšlenky. Je také vhodný po kurzech kresby a to nejen online.

Je vhodný jako předstupeň k přípravě na talentové zkoušky na umělecké školy.

Kurz online malby lze kombinovat s ostatními kurzy, např. s kurzem  kresby , či Kurzem kresby II,  či kurzem grafiky.

Materiál

Před každou sérii dostanete instrukce jaký materiál budete potřebovat. Pokud online kurz zamýšlíte jako hodnotný dárek, nebo jste daleko od obchodu s výtvarnými potřebami, zašleme vám potřeby k sérii na vámi udanou adresu.

Malujte s námi!

K malování budete potřebovat barvy a kreslící karton A4, nebo A3, nádobu na vodu a desku, či paletu.

Délka a cena

Online kurzy malby jsou koncipovány po sériích.

Třetí série Malujte s námi! obsahuje 7 dílů, které mají dohromady délku cca 265 minut. Ve videích, která mají délku 16- 64 minut najdete i časosběrné pasáže, které vám přiblíží techniku malby zrychleně. Ukáží vám celý průběh malby do detailu. Vše je doplněno slovním vysvětlením i praktickou ukázkou. Velmi doporučujeme malovat společně s námi, či si videa pouštět vícekrát po sobě. Tím budete zvládat malbu čím dál lépe.

Podívejte se na nabídku všech online kurzů.

Ceny:

Cena online kurzu malování 1. pozvání do kurzu free, 7 následujících lekcí s četnými časosběrnými pasážemi 2500,-Kč.

Pomůcky, které můžeme k online výtvarnému kurzu přibalit, budete-li si přát: Podložka pro skicák A4 s logem Atelieru ŠUM, doprava 400,-Kč.

Chcete-li kurz věnovat jako dárek, vyhotovíme pro vás dárkový certifikát a přibalíme jej k balíčku pomůcek, nebo zašleme samostatně.

Konzultace online: 700,-za 1 hodinu ( 1 hod je minimální délka konzultace, aby konzultace byla přínosná).

Ceny všech kurzů  najdete v CENÍKU.

Přihlášky

  Jméno a příjmení*

  E-mail*

  Telefon

  Níže prosím napište:

  • počet zájemců

  • u dětí jejich věk


  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.*

  * Vyplňte prosím políčka s hvězdičkou.

  Související kurzy

  Kurz malování je vyhledávaný výtvarný kurz. Mohly by vás zajímat i naše další online výtvarné kurzy: