Kresba

Minutáž online kurzu kreslení

Bude vás to bavit!

Jaký bude váš posun s online kurzem kreslení?

Nabídneme vám odpovědi na otázky: proč kreslit, co kreslit, jak kreslit a mnohé další.

Výsledkem bude vaše větší svoboda při výtvarném vyjadřování skutečnosti, emocí, snů….

Podívejte se na video je to naše pozvánka do kurzu.

Začněte s námi kreslit. Přidejte se!

Obsah série online kurzu kreslení

Začínáme s kresbou 0 díl: Přidejte se! Free  6:41

Začínáme s kresbou 1 díl: Základní vyjadřovací prostředky  24:35

Začínáme s kresbou 2 díl: Čára a uvolnění ruky  12:54

Začínáme s kresbou 3 díl: Kresba jednou čarou 15:17

Začínáme s kresbou 4 díl: Šrafa  18:07

Začínáme s kresbou 5 díl: Perspektiva  15:13

Začínáme s kresbou 6 díl: Světlo a stín 14:04

Začínáme s kresbou 7 díl: Inverzní kresba

(plus časosběrná ukázka)  20:15

Začínáme s kresbou 8 díl: Jednoduché zátiší

(plus časosběrná ukázka)  27:00

Celková délka první série 153:05

Začínáme s kresbou

0. díl: Přidejte se! Free

Co uvidíte v jednotlivých dílech

5:57
Představení lektora a 1. série online lekcí kresby 0:38
Proč kreslit 1:03
Co kreslit 1:07
Základní vyjadřovací prostředky:

čára, evropská kompozice,

cvičení na uvolnění ruky

1:54
Jednotná čára, rozcvičování před kresbou 3:08
Představení techniky kresby šraf, světlo stín,

pro vytvoření prostoru

3:45
Jak zobrazit perspektivu 4:20
Stín, jak vzniká a jak jej vyjádřit 4:41
Jednoduché zátiší krok za krokem 5:13
Inverzní kresba 5:57

1. díl: Základní vyjadřovací prostředky

24:35
Úvod do lekce 1:45
Úvod do materiálu 1:51
Kategorizace tužek 3:37
Kategorizace uhlů 9:08
Kategorizace rudek 11:40
Názorné ukázky kresby a využití vlastností jednotlivých druhů kresebných prostředků 12:16
Pastelky, techniky kresby, druhy 15:30
Inverzní prostředky techniky kresby 17:29
Shrnutí probraných témat 21:10
Typy mazacích prostředků 22:00
Shrnutí, závěr 24:35

2. díl: Čára a uvolnění ruky

12:47
Jak a čím se dá tvořit, úvod  0:27
Čára jako základní vyjadřovací prostředek 1:08
Jak položit čáru 2:27
Jak pracovat s čarou 3:53
Tažení čar-tréninkové metody 4:35
Technika kresby čar 7:02
Procvičování kresby čar v prostorových tvarech 8:24
Základní teorie čar 9:14
Rozcvičování před kresbou 10:03
Techniky uvolňování ruky 11:25
Závěr, shrnutí 12:47

3. díl: Kresba jednou čarou

 15:07
Proč takto kreslit  0:57
Analýza prostoru, převedení 3D do 2D 2:13
Primitiva-tělesa jedním tahem 2:43
Jak docílit rovnoměrnou kresbu-kruh, koule 3:20
Kresba jedním tahem běžné věci-hrnek 6:27
Kresba jedním tahem běžné věci-nůžky 10:06
Kresba jedním tahem jako přirozený proces 12:58
Shrnutí, co to tedy je kresba jednou čarou 15:07

4. díl: Šrafa

 17:56
Úvod do problematiky šrafování  0:32
Proč při kresbě tužkou zobrazovat stín šrafou a nikoli rozmazáváním 2:40
Co je šrafa 3:15
Směry šrafování, úhel šraf 4:48
Primitiva a jejich šrafování 5:39
Jak šrafovat krychli 5:56
Jak šrafovat složitější tělesa 8:15
Válec a iluze prostoru 8:39
Kužel a iluze prostoru 11:43
Koule a iluze prostoru 13:07
Proč šrafy diagonálně na tvar 15:43
Kde využít získané poznatky, závěr 17:56

5. díl: Perspektiva

 14:43
Jak pracovat s perspektivou, úvod  0:46
Vnímání perspektivy 1:54
Základní rovina, horizont, průmětna 3:40
Kreslení situace na průmětnu 5:01
Jak pracovat s… a co jsou úběžníky a úběžnice 6:31
Druhy perspektiv 7:42
Trojúběžníkové vidění reality 8:27
Jedno, dvoj a tří úběžníková perspektiva 9:27
Tři základní zobrazovací metody, závěr, shrnutí 14:43

6. díl: Světlo a stín

 13:54
Úvod a konstrukce stínu  0:37
Základní druhy stínů – vlastní vržený  1:27
Ukázky v kresbě 2:47
Světelný zdroj ze vzdáleného bodu – stín 4:10
Světelný zdroj z blízkého bodu – stín 5:40
Názorné prostorové vysvětlení 6:40
Názorná kresba předešlé situace 8:30
Odlišnosti půdorysného stínu při vzdáleném a blízkém světelném zdroji 12:21
Jak „funguje“ stín, závěr 13:54

7. díl: Jednoduché zátiší

26:51
Úvod, konstrukce zátiší, stínu, šrafy a jejich použití 0:35
Potřeby 1:02
Rozvržení na papíru, volba vyjadřovacích prostředků 1:38
Základ zátiší, skica skici 3:18
Přenesení z 3D do 2D prostoru, časosběr 4:51
Analytická kresba zátiší, základní konstrukce 6:19
Vytyčení základních světel a stínů výklad a časosběr 9:12
Praktická ukázka kresby časosběr 11:39
Horizontální šrafura 12:36
Vržené stíny, perspektiva elips 13:40
Kresba zátiší časosběr 14:50
Textura materiálu v kresbě 15:54
Závěrečné zpřesnění kresby 18:04
Kresba zátiší časosběr 18:36
Praktické vysvětlení stínů, časosběr 19:47
Závěrečná světla a lesky 21:42
Dokončení a závěr 26:51

8. díl: Inverzní kresba

18:38
Co to je inverzní kresba  0:45
Jak pracovat s negativními výrazovými prostředky 2:11
Klasické a inverzní prostředky – krychle 2:42
Metoda čistý negativ a metoda přirozené světlo 7:07
Čistá inverzní kresba a barevný papír 7:40
Černá a bílá v jednom zátiší – krychle 8:25
Inverzní kresba v zátiší – rudky 11:10
Skica bílou rudkou, časoosběr 12:10
Skica tmavou rudkou, časosběr 12:39
Světlo a stín černou a bílou rudkou 13:58
Shrnutí, závěr, pozitiva inverzní kresby 18:38

Lektor online kurzu Pavel Kocych

Kamera, střih, multimediální obsah: Mikuláš Klápště

Hudba: Michal Turek

Konkrétní příklady

Online kreslení je výukový, ale také relaxační. Vede jej zkušený lektor Pavel, který v našem Atelieru ŠUM působí jako lektor prezenčních kurzů kresby, grafiky a malby. Má bohatou pedagogickou praxi, je architekt – scénograf a námořník. Pod jeho vedením se vydáte na cestu zkoumání vlastních možností kresby.  V jeho prezenčních kurzech je občas slyšet výbuch smíchu, z důvodu. který pochopí jen zúčastnění. I vy si budete moci prostřednictvím online lekcí kresby a malby vychutnat jeho barvitý způsob předávní informací.  Více o lektorovi se dočtete zde : S kávou a skicákem na plachetnici , nebo zde: Lektor kreslení a malování je vlk, ale mořský. Online kurz kreslení je vhodný pro ty, kteří hledají ztišení po hektickém pracovním dni i pro ty, kteří se kresbě chtějí věnovat hlouběji, nebo potřebují po svém samostudiu utřídit myšlenky.

Je vhodný jako předstupeň k přípravě na talentové zkoušky na umělecké školy.

Kurz online kresby lze kombinovat s ostatními kurzy, např. s kurzem malby , či kurzem grafiky.

Materiál

Před každou sérii dostanete instrukce jaký materiál budete potřebovat. Pokud online kurz zamýšlíte jako hodnotný dárek, nebo jste daleko od obchodu s výtvarnými potřebami, zašleme vám potřeby k sérii na vámi udanou adresu.

Začínáme s kresbou. Přidejte se! 1.-8.  díl.

Ke kreslení budete potřebovat tužky 2B a 4B, skicovací papír A4, nebo A3, plastickou gumu, pryžovou gumu.

Délka a cena

Online kurzy kresby a malby jsou koncipovány po sériích.

První série Začínáme s kresbou. Přidejte se! obsahuje 8 dílů, které mají dohromady délku cca 154 minut. Ve videích, která mají délku 13-26 minut najdete i časosběrné pasáže, které vám přiblíží techniku kresby zrychleně. Ukáží vám celý průběh kresby do detailu.

Podívejte se na nabídku všech online kurzů.

Ceny:

Cena online kurzu kreslení 1. lekce free, 8 následujících lekcí 1800,-Kč.

Pomůcky, které můžeme k online výtvarnému kurzu přibalit, budete-li si přát: Tužka 2B a 4B, plastická guma, skicák A4, doprava 400,-Kč.

Chcete-li kurz věnovat jako dárek, vyhotovíme pro vás dárkový certifikát a přibalíme jej k balíčku pomůcek, nebo zašleme samostatně. Zdarma.

Konzultace online: 700,-za 1 hodinu ( 1 hod je minimální délka konzultace, aby konzultace byla přínosná).

Ceny všech kurzů  najdete v CENÍKU.

Přihlášky

  Jméno a příjmení*

  E-mail*

  Telefon

  [honeypot phone]

  Níže prosím napište:

  • počet zájemců

  • u dětí jejich věk


  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.*

  * Vyplňte prosím políčka s hvězdičkou.

  Související kurzy

  Kurz kreslení je vyhledávaný výtvarný kurz. Mohly by vás zajímat i naše další online výtvarné kurzy:

  • Online výtvarný kurz  Začínáme s akvarelem
  • Online výtvarný kurz Začínáme s pastelem
  • Online výtvarný kurz Začínáme s keramikou
  • Online výtvarný kurz Začínáme se šperkem