Doprovod rodičů, či prarodičů je možný.

S výběrem výtvarky pro děti Vám velmi rádi poradíme.

Nejprve se Vás budeme ptát, pak můžeme dojít k typu výtvarného kroužku, který bude pro dítě optimální a ten Vám doporučíme. Musíme však znát důvod návštěvy kurzu,co chcete u dítěte rozvíjet. Potřebujete zlepšit jemnou motoriku? Potřebujete zlepšit soustředěnost?

  • Zdá se Vám že je Vaše dítě talentované a chcete podpořit jeho talent?
  • Vy neumíte kreslit a Vaše dítě hezky maluje, potřebujete někoho kdo by jej vedl?

Musíme vědět, co Vaše dítě nejvíce baví a co od výtvarného kroužku pro děti očekáváte Vy jako rodiče.

Přínosné bude, když v předstihu budeme vědět i jaké Vaše dítě je, zda vydrží u jedné činnosti déle, či potřebuje činnosti střídat. I od toho se odvine výběr vhodného typu výtvarky.

Z nabídky našich výtvarných kurzů lze pro děti vybrat :

Kroužek pro všechny děti – pokud chcete, aby smysluplně trávily svůj volný čas. Výtvarnými činnostmi podpoříme jejich jemnou motoriku a představivost využijeme k rozvoji tvořivosti, zlepšíme schopnost koncentrace.

Kroužek pro děti nadané – jejich talent budeme rozvíjet. Pokud se rozhodnou ke studiu výtvarné školy, připravíme je na výtvarnou školu a to v kurzech přípravy na talentové zkoušky na střední umělecké školy.

Počet účastníků v zájmovém kroužku pro děti je od 4 do 10. Stydlivé děti mohou na výtvarku doprovázet rodiče. Nějakou dobu s nimi kreativně tvořit a pak je postupně po chvilkách nechávat samostatně vytvářet a hrát si s výtvarným materiálem.

Do jednotlivých kurzů zařazujeme děti podobné věkové kategorie + – 2 roky. Pouze v kurzech pro malé děti 2,5-3,5 roky to neplatí. Práce s nimi je samozřejmě úplně rozdílná, než s dětmi staršími. Proto v tomto kurzu jsou děti stejně staré. Výjimku děláme pouze u sourozeneckých dvojic a to pouze po dohodě.

Děti od 15 let již mohou po dohodě chodit do výtvarných kurzů pro dospělé. Jsou to děti, které již mají převážně vyhraněný zájem o daný umělecký kurz a obor.

V našich výtvarných kroužcích zažijete jinou atmosféru, než v kurzech školní výtvarky.

Vaše děti povedou velmi zkušení profesionální výtvarníci, jejichž hlavním oborem není výuka. Pedagogika je jejich dlouholetým koníčkem a to se odráží i ve stylu výtvarné práce s dětmi. V dětech probouzíme fantazii a tvořivost, nenutíme je do našich předloh a do zaběhlých postupů. Proto v našich výtvarných kurzech nemohou vzniknout totožné věci, tak jak tomu je v mnohých výtvarných kroužcích při školách. V naší výtvarce jsme citlivými průvodci. Toto jsou hlavní důvody, proč je náš Ateliér ŠUM vyhledáván rodiči i dětmi z blízkého okolí a proč do našich výtvarných kurzů jezdí děti z celé Prahy.

Můžete si vybrat z následujících kurzů