• Chcete vědět, proč nepoužít Itenův barevný kruh pro neplavce?
  Přijďte do výtvarného kurzu malby.
 • Chcete vědět k čemu použít kulmík?
  Nebudete se divit, že cidlina teče v Praze a že při vyslovení slova obkročák nikdo netančí.
  Přijďte do uměleckého kurzu výroby keramiky.
 • Chcete vědět co je kordýrka, šanýra, nebo cargle?
  Přijďte do kreativního kurzu výroby šperků a nebude Vám ani divné, když se po vyslovení anka neotočí Anička.
 • Chcete mít v ruce diamant, i když bude ostrý jako chilli paprička?
  Přijďte do uměleckého kurzu výroby vitráží.
 • Chcete vědět kdy k česání použít krample a nikoli hřeben?
  Přijďte do rukodělného kurzu plstění.

Komu jsou kurzy určeny

Naše kurzy jsou pro všechny.
Pro děti a mládež, dospělé, seniory i rodiče s dětmi.
Pro začátečníky i pokročilé.

Délka a cena

Kurzy jsou jedno-semestrální nebo dvou-semestrální.
Podívejte se na AKTUÁLNÍ ROZVRH.
Ceny všech kurzů a možnosti slev najdete v CENÍKU.

Programy výtvarných a uměleckých kurzů nemusí být neměnné. Lektoři se snaží přizpůsobit náplň kurzů představám účastníků. Zároveň ale dbají na to, aby účastníci kreativních kurzů získali jednak základní informace a dovednosti a rovněž, aby rozvíjeli své již nabité schopnosti.

Naše kurzy začínáme rozhovorem lektora s přihlášenými. Obě strany mají možnost formulovat své představy o náplni výtvarného kurzu. Na základě těchto poznatků lektor postaví program kurzu, tak aby jeho náplň co nejvíce vyhovovala  představám přihlášených a záměru lektora. Výjimku tvoří dvouměsíční kurz šperku, jehož témata a techniky jsou předem dané.

Pro dospělé

Pro učitele

Pro děti a mládež

Pro seniory