Mgr. Zuzana Klápšťová

  • Vystudovala PedF UK+ ŠÚUV
  • Je krajkářka, keramička, arteterapeutka.
  • Vede kurzy Textil, Keramika, Tiffany vitráž, Artklub.
  • Vede Atelier ŠUM

Ráda se potkávám s lidmi různých profesí, které spojuje zájem o umění a tvoření, neboť právě kreativní tvoření je nezbytnou a milou součástí mého života. V kurzech spolu řešíme  návrh, technické zpracování i celkovou koncepci a vyváženost. Nezřídka se stává, že sklouzneme k řešení  momentální životní situace a pak  jakoby mimoděk na nás v závěru kurzu vykoukne téměř umělecký skvost.

Ráda se vyjadřuji různými výtvarnými technikami, které volím podle nálady, účelu, nápadu a  zakázky.