Kresba

Minutáž online kurzu kreslení II

Ponořte se hlouběji!

Jaký bude váš posun s online kurzem kreslení II ?

Představíme vám kresbu struktur a materiálů. Společně se ponoříme hlouběji do kresebné teorie i praxe.

Výsledkem bude vaše větší svoboda při výtvarném vyjadřování skutečnosti, emocí, snů….

Podívejte se na video je to naše pozvánka do kurzu kreslení II struktury a materiály.

Kreslete s námi. Přidejte se!

Obsah série online kurzu kreslení II

Kreslete s námi. 0 díl: Přidejte se! FREE 4:01

Kreslete s námi 1 díl: Draperie- látka a papír I, 15:08

Kreslete s námi 1 díl: Draperie- látka a papír II, 16:25

Kreslete s námi 2 díl: Sklo 17:41

Kreslete s námi 3 díl: Dřevo 19:34

Kreslete s námi 4 díl: Kámen 20:34

Kreslete s námi 5 díl: Mech 21:49

Kreslete s námi 6 díl: Kůra 20:19

Kreslete s námi 7 díl: Jednoduché zátiší 25:19

Kreslete s námi 8 díl: Zátiší z primitiv 16:19

Kreslete s námi 9 díl: Složitější zátiší 28:36

Celková délka druhé série 204:75

Kreslete s námi!

0. díl: Přidejte se! Free

Co uvidíte v jednotlivých dílech

4:01
Lektora již znáte z  1. série online lekcí kresby 0:30
Pozvání do druhé série kresby 1:38
Struktura jako prostředek k pochopení prostorových zákonitostí 1:07
Základní možnosti povrchových struktur a materiálů 1:50
Základní principy formování těles. Světlo, stín, struktura 2:22
Vhodné vyjadřovací prostředky, volba zobrazovaného 2:33
Propojování jednotlivých těles v celky 2:58
Jednoduché zátiší z primitiv 3:15
Dynamické  zátiší 3:18
Reprezentativní zátiší 3:44

1. díl: Draperie a papír I. část

15:08
Úvod do lekce 0:39
Proč kreslit draperii a papír, potřeby 1:10
Teorie kresby draperie 2:35
Geometrie  kresby draperie 4:30
Vlastní kresba draperie uhlem 4:40
Základní konstrukce skici 5:05
První fáze kresby a časosběr 6:06
Základní konstrukce stínů a časosběr 7:09
Jemné přechody světel a stínů, valéry a časosběr 7:55
Vyjádření objemu, vlastní a vržený stín,časosběr 10:28
Plastická guma a práce s ní, dokreslení detailů a linií, shrnutí 15:08

1. díl: Draperie a papír II. část

16:25
Úvod  0:36
Plošné lomy 1:42
Vlastní kresba uhlem 2:07
Umístění skici do formátu 2:24
Specifika kresby papíru, průmět, základní kresba 2:56
Světlo a stín vlastní a vržený, základní položení a časosběr 5:05
Valéry a přechody vržených stínů 8:39
Zpřesnění tvaru a stínů, zjednodušení tavrů, práce s plastickou gumou 9:05
Fixace v minulosti a dnes, jak  a čím fixovat 12:35
Archivace kreseb 14:30
Závěr,r ozdíl při kresbě draperie a papíru 14:40

2. díl: Sklo

 15:07
Úvod a potřeby ke kresbě  0:27
Konstrukce tělesa 1:21
Způsob vyjádření skla 1:47
Deformace průhledných těles, čočkový efekt 2:03
Umístění skici na formát, konstrukce, osa a základní tvar 4:51
Primitiva, elipsy, časosběr vlastní kresby číše 5:32
Základní zákonitosti kresby světla a stínu ve skle 7:55
Prostorové vztahy, zaoblení, časosběr 8:57
Valéry, přechody, kulovitost, časosběr 9:37
Práce s plastickou gumou, světla, jemný valér, časosběr 11:47
Konstrukční čáry ano, či ne, časosběr 15:12
Závěr a rady ke zdárné kresbě 16:20

3. díl: Dřevo

 19:34
Úvod  a potřeby  0:32
Objasnění a podstata  struktury, na co se zaměřit 2:31
Příprava zátiší a kresebných prostředků, umístění, rozkreslení 4:56
Základní skica 8:27
Prostorová kompozice a vlastní kresba, časosběr 9:21
Šrafy po směru a diagonálně na tvar, časoosběr 10:30
Použití podkladového papíru při práci, časoosběr 12:37
Intenzita tahu a konkrétní stíny 14:22
Horizontální šrafa 15:30
Vržený stín 16:09
Závěrečné detaily, jak přimět diváka, aby se koukal, kam my chceme 🙂 17:36
Závěr, shrnutí 18:36

4. díl: Kámen

 20:34
Úvod do problematiky kresby struktury kamene, potřeby, kompozice  0:30
Studijní kresba- základní kompozice, prostorová perspektiva 3:00
Klasifikace detailů, světla, stíny, struktury 3:51
Základní skica, kompozice na formát, vlastní a vržené stíny 5:23
Lom, struktura a jejich základní formování 7:51
Šrafura, jak na ni 9:28
Formování a tvarování hmoty pomocí šraf, světel a stínů časosběr 9:58
Zobrazování struktur časosběr 15:04
Iluzorní perspektiva časosběr 16:44
Závěrečné prosvětlení , závěr, shrnutí 19:27

5. díl: Mech

 21:49
Úvod , typy vhodných mechů, na co se zaměřit  0:33
Práce s macro detailem 4:10
Tvarování na základě primitiv, kompozice 4:51
Umístění na formát, světelné podmínky zobrazovaného 6:13
Vlastní kresba- dominantní a doplňková část kresby, časosběr 9:03
RAdiální uspořádání, světlo a stín, časosběr 9:51
Stavění světelné intenzity, časosběr 12:29
Iluze dopadajícího světla, vržené stíny, časosběr 14:38
Závěrečné detaily světel a stínů plastickou gumou 18:09
Shrnutí, závěr 20:25

6. díl: Kůra

20:19
Úvod, dynamická struktura, typy vhodné kůry 0:35
Dominantní  znaky 2:40
Základní principy a skica 5:44
Vlastní kresba, umístění do formátu, kompozice 6:14
Základní konstrukční tvar, světlo a stín, časosběr 7:59
Tvarování ploch jako první fáze kresby 10:13
Struktura povrchů jako druhá fáze a časosběr 10:47
Práce s charakteristickými rysy časosběr 13:14
Vržené stíny 15:01
Iluzorní perspektiva a míra detailu, časosběr 16:27
Závěr, shrnutí 19:43

7. díl: Jednoduché zátiší

25:19
Úvod  kresba tižkou, potřeby  0:32
Konstrukce zátiší, rozkreslení, primitiva 2:23
Perspektiva elipsy 3:50
Ouško jako vložená elipsa 6:58
Shrnutí teorie a začátek vlastní kresby 9:53
Skica skisy 10:39
Metoda vizírování 11:30
Vlastní kresba, časoosběr 12:30
Úhel v zobrazovaném časosběr 14:07
Primitiva v zobrazovaném, časoosběr 17:36
Celková kompozice, vržené a vlastní stíny 19:30
Lesky a světla plastickou gumou 23:32
Shrnutí, závěr 24:40

8. díl: Zátiší z primitiv

16:19
Úvod, o základních primitivech, potřeby 0:29
Základní skica 3:00
Proměření konstrukce zátiší 4:10
Perspektiva zátiší a časosběr 4:37
Specifika kresby tužkou a uhlem, časoosběr 5:32
Formování primitiv a časosběr 6:57
Vyjádření jednotlivých struktur a časosběr 8:58
Technika tónování a časosběr 10:12
Jak  a kde vyjádřit detail a časosběr 11:30
Použití plastické gumy bodové a plošné a časosběr 13:07
Zdůraznění podložky vrženým stínem 14:15
Závěr, shrnutí zobrazování materiálů(lesk, mat, struktura..) 16:00
Závěrečná fixace 16:37

9. díl: Složitější zátiší

28:36
Úvod 0:28
Kompozice zátiší obecně, jak si jej postavit, potřeby 3:13
Rozkreslovací skica, kresba jedním tahem a časosběr 5:00
Kompozice, umístění na formát 6:50
Střed zátiší 8:23
Perspektiva zátiší 9:07
Výhody demaskovaného zátiší 10:30
Vlastní kresba a časosoběr 11:32
Horizont a úběžníky, perspektiva elips 12:11
Kontinuita kresby a časosoběr 14:22
Kresba draperie  a časosběr 15:46
Plošné stínování a dotvarování časosběr 16:51
Práce se světlem a využití plastické gumy 20:07
Vlastní a vržený stín a časosběr 21:40
Poměr pokryté plochy 22:55
Závěrečné práce, shrnutí, uzavření série 26:05
Jak se potkávat dále 27:48

Lektor online kurzu Pavel Kocych

Kamera, střih, multimediální obsah: Mikuláš Klápště

Hudba: Michal Turek

Konkrétní příklady

Online kreslení je výukový, ale také relaxační. Vede jej zkušený lektor Pavel, který v našem Atelieru ŠUM působí jako lektor prezenčních kurzů kresby, grafiky a malby. Má bohatou pedagogickou praxi, je architekt – scénograf a námořník. Pod jeho vedením se vydáte na cestu zkoumání vlastních možností kresby.  V jeho prezenčních kurzech je občas slyšet výbuch smíchu, z důvodu. který pochopí jen zúčastnění. I vy si budete moci prostřednictvím online lekcí kresby a malby vychutnat jeho barvitý způsob předávní informací.  Více o lektorovi se dočtete zde : S kávou a skicákem na plachetnici , nebo zde: Lektor kreslení a malování je vlk, ale mořský. Online kurz kreslení je vhodný pro ty, kteří hledají ztišení po hektickém pracovním dni i pro ty, kteří se kresbě chtějí věnovat hlouběji, nebo potřebují po svém samostudiu utřídit myšlenky.

Je vhodný jako předstupeň k přípravě na talentové zkoušky na umělecké školy.

Kurz online kresby lze kombinovat s ostatními kurzy, např. s kurzem malby , či kurzem grafiky.

Materiál

Před každou sérii dostanete instrukce jaký materiál budete potřebovat. Pokud online kurz zamýšlíte jako hodnotný dárek, nebo jste daleko od obchodu s výtvarnými potřebami, zašleme vám potřeby k sérii na vámi udanou adresu.

Kreslete s námi! 1.-9.  díl.

Ke kreslení budete potřebovat tužky 2B a 4B, přírodní, či umělý uhel, skicovací papír A4, nebo A3, plastickou gumu, pryžovou gumu.

Délka a cena

Online kurzy kresby a malby jsou koncipovány po sériích.

Druhá série Kreslete s námi! obsahuje 9 dílů, které mají dohromady délku cca 205 minut. Ve videích, která mají délku 13-29 minut najdete i časosběrné pasáže, které vám přiblíží techniku kresby zrychleně. Ukáží vám celý průběh kresby do detailu. Vše je doplněno slovním vysvětlením i praktickou ukázkou.

Podívejte se na nabídku všech online kurzů.

Ceny:

Cena online kurzu kreslení 1. lekce free, 9 následujících lekcí 2200,-Kč.

Pomůcky, které můžeme k online výtvarnému kurzu přibalit, budete-li si přát: Tužka 2B a 4B, plastická guma, skicák A4, doprava 400,-Kč.

Chcete-li kurz věnovat jako dárek, vyhotovíme pro vás dárkový certifikát a přibalíme jej k balíčku pomůcek, nebo zašleme samostatně.

Konzultace online: 700,-za 1 hodinu ( 1 hod je minimální délka konzultace, aby konzultace byla přínosná).

Ceny všech kurzů  najdete v CENÍKU.

Přihlášky

  Jméno a příjmení*

  E-mail*

  Telefon

  [honeypot phone]

  Níže prosím napište:

  • počet zájemců

  • u dětí jejich věk


  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.*

  * Vyplňte prosím políčka s hvězdičkou.

  Související kurzy

  Kurz kreslení je vyhledávaný výtvarný kurz. Mohly by vás zajímat i naše další online výtvarné kurzy: