Souhlasím s tím, aby zapsaný spolek Školička- Ateliér ŠUM., se sídlem V Jirchářích 14, Praha 1, IČ: 62936026, jakožto Správce, zpracovával v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění manuálně i automatizovaně, mé osobní údaje. (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu) za účelem nabízení služeb – kurzů.

  • E-mail je nutný na základě vaší žádosti přihlášením přes přihlašovací formulář na webových stránkách www.kurzyuzuzy.cz zpracovat za účelem zasílání informací o kurzech výtvarného ateliéru, zasílání novinek, či nabídek výtvarných kurzů.
  • Telefon je nutný k případnému rychlému kontaktování v případě rušení kurzu z důvodu nemoci lektora, či jiné nepředvídatelné události a k identifikaci Vaší plaby.
  • Jméno a příjmení je nutné k zapsání do kurzu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, V současné době tyto:

Souhlas poskytuji dobrovolně, na dobu 8 let od jeho poskytnutí,ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a/ Nařízení evropského parlamentu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním e. mailu správci.

Jsem si vědom/a, že mám právo na přístup k mým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě dítěte mladšího 16 let, souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákonný zástupce dítěte.