Jak kreslit a malovat na cestách?

Lektor Pavel se s našimi účastníky kurzů pravidelně spojuje ze svých výprav již několik let. Zde budeme publikovat  pár ukázek, jak takový živý vstup z moře na pevninu vypadá. Omluvte proto šumění moře a jiné  nejen mořské nástrahy.

 Jak kreslit perspektivu. Jak nakreslit vzdálené a blízké. Jak namalovat optický klam? Jaké používat barvy, štětce nejen na cestách vzdálených. 

Záznam z živého kreslení na moři. Z jedné námořní výpravy plachetnicí po Atlantiku.

Kreslení a malování v Atlantiku

  •  Kanárské ostrovy-  La Palma

Vede náš lektor a toho času kapitán plachetnice Maj Taj – Pavel Kocych, se kterým se můžete setkat v kurzech kreslení a malování.