Proč Vyšehrad?

Stojíme li na vyšehradském opevnění, není těžké představit si Šemíka, Bivoje, kněžnu Libuši, dvořany, prostý lid i lapky. Jdeme-li ve svých představách dál, můžeme koutkem oka spatřit ražbu denárů Boleslava II, královské sídlo Vratislava II, korunovační průvod Karla IV, husitské plenění. Můžeme hádat, kdo nejraději pil víno z místních vinic. Zdržíme-li se, snadno pochopíme, proč tato mohutná skála nad Vltavou lákala již od dávných dob k osídlení. Ztišíme-li naše představy, možná ucítíme i genius Loci tohoto místa.

Technika: lavírovaná kresba

Když už byla řeč o víně, vezmeme si jej na pomoc. Mnohé by napadlo, že budeme potřebovat honosné číše a dlouhý stůl. Ne tohle bude zcela zvláštní hostina, oslava našeho tvoření. Do vína budeme namáčet štětec a podíváme se lavírované kresbě na zoubek.

Zjistíme, že:

ke kreslení, či malování, nepotřebujeme sadu drahých barev. Na to, aby, jsme se vcítili do zobrazovaného místa, nepotřebujeme ani dlouhý stůl, ani malířský stojan.  Nezáleží, zda jsem začátečník či pokročilý. Nezáleží na dokonalé kresbě, ale na míře vcítění a ochotě otevřít se místu. Tentokrát jménem Vyšehrad.

Chcete to zažít?

Přijďte na náš pražský plenér. Tentokrát Vyšehrad s lektorem Pavlem Kocychem. Kolemjdoucí vás nebudou rušit, vybrali jsme místo stranou jejich očí.  Necháme představy cválat po místním opevnění a místo skoku do Vltavy jim nabídneme váš skicák. Už teď se těšíme na ten dopad.

Vezměte si

Skicák s pevnými deskami, tužku, uhel, štětec (Nemáte vlastní? Napište.) hadřík, podsedák. Lektor bude mít u sebe základní kreslící potřeby a tentokrát i malířské.

Cena  400,-Kč, . 250,- pro nám věrné( chodíte-li k nám déle než rok.

13.8.  2024 18:00-20:30 

Příroda, kontra historie.sraz před Basilikou sv Petra a Pavla

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad

Tak pojďte ven!!! Těšíme se na vás.

Pavel

lektoři Atelieru ŠUM

Zdroj obrázků: vlastní foto sbírka.