Každý semestrální kurz ruční knižní vazby v našem Atelieru ŠUM účastníci zakončují převazbou staré knihy. Je to taková „závěrečná práce“, při které zúročí dovednosti nabyté v celém kurzu.

Starou poškozenou knihu je třeba nejprve zhodnotit, jakým způsobem ji opravit: zda kompletně rozebrat, odstranit i desky, anebo chceme desky zachovat pro jejich jedinečnost, pouze je vyspravit a znovu použít. Někdy je knižní blok pevně sešitý a není třeba jej rozebírat, postačí znovu zaklížit a vsadit do nových desek. A jindy je celá knížka ještě mnohem zapeklitější.

Chtěla bych ukázat, jak jsme si s konkrétními knihami poradili v tomto semestru, protože jde o opravdu rozličné postupy.

Nejprve ale v krátkosti, jak je třeba postupovat při opravách a převazbě staré knihy.

Po posouzení stavu knížky opatrně oddělíme knižní blok od desek tak, že blok vytrhneme z předsádek.  Knižní blok je třeba rozebrat na jednotlivé složky. Pomáháme si ulamovacím nožem, kterým odstraňujeme lepidlo a případně přilepenou gázu ze hřbetu knihy. Pak nalistujeme jednotlivé složky a nožem přetneme nitě, kterými jsou k sobě spojené. Nakonec každou složku rozebereme na dvoulisty, z nichž je složená.

Posoudíme poškození jednotlivých dvoulistů, a pokud jsou potrhané, či jsou v nich větší dírky, vyspravujeme je hedvábným nebo japonským papírem. Z tohoto papíru o nízké gramáži stříháme proužky a zředěným disperzním lepidlem je vlepujeme do hřbetu jednotlivých složek. Toto často bývá velmi zdlouhavá práce u více poškozených knih z křehkého papíru, kdy je třeba vylepit takřka každý dvoulist. Po zaschnutí a zalisování knižní blok znovu sešijeme technikou ruční vazby šité.

Blok opatříme novými předsádkami a zaklížíme. Někdy je třeba jej oříznout, jindy jej ponecháme neořezaný, v jeho původní formě.

Třešničkou na celé opravě je výroba nových desek, nebo pouze oprava desek původních. Jak je vidno na příkladech dále, zde si lze opravdu vyhrát s různými možnostmi.

Na závěr knižní blok zavěsíme do desek a kniha je opět jako nová.

A teď se podívejme na díla našich knihařů z kurzu.

Komiks rozkousaný od pejska

Tento komiks vázaný pevnou vazbou byl doslova rozedraný zásahem psího řádění. Desky i listy knižního bloku na mnoha místech okousané i prokousané. Majitelka si přála zachovat fragmenty původních předsádek a přední i zadní desky. Knížku tedy rozebrala, vyspravila, sešila, ořízla okousané okraje a opatřila novými předsádkami i deskami. Zachovalé části původních předsádek nalepila ke knižnímu bloku a vyříznuté kusy z desek využila jako aplikaci nalepenou na desky nové, na které zvolila jen nenápadný jednobarevný potah.Atelier ŠUMAtelier ŠUMAtelier ŠUM

Rodinná kronika s vlepenými fotkami a dokumenty

Přáním majitelky této kroniky bylo rozšířit knihu u hřbetu, aby pojala další vkládané dokumenty, jimiž nabývá na objemu. Kroniku tvořily linkované sešity vlepené k sobě a vevázané do pevných desek.

Knihu tedy rozebrala tak, aby desky zůstaly zachovány a předsádky také. Hřbety jednotlivých sešitů zesílila vylepením proužků krémového kartonu a sešila je k sobě technikou ruční vazby šité. Desky poté dostaly nový, širší hřbetník, aby bylo v knize více místa na dokumenty.  Knižní blok byl vlepen do desek netradičním způsobem, jelikož bylo třeba blok vlepit do původních předsádek, které zůstaly v deskách.

Atelier ŠUMAtelier ŠUM Atelier ŠUM

Zachráněné původní desky knihy

Tato převazba oblíbené dětské knížky na přání majitele měla zachovat desky, avšak bylo třeba znovu svázat rozpadlý knižní blok. Ten byl opatřen novými předsádkami. Knižní desky dostaly nový hřbetník potažený plátnem barevně ladícím s obrázky na deskách.

Recyklované desky na nové vazbě

Tato knížka měla rozpadlé desky a odtržený blok z desek, samotný knižní blok však stále pevně držel pohromadě, proto nebylo třeba jej rozebírat a sešívat.

Desky vyrobila majitelka co nejpodobnější těm původním a navíc na hotové desky aplikovala původní titulní desku.

Atelier ŠUM

Co na to říkáte?  Já bych to připodobnila k nemocnici pro staré knížky, kde je možno je opravit přímo na míru jejich stavu i požadavkům majitele a vdechnout jim tak nový život.

Chcete si to vyzkoušet na vlastní kůži?

V říjnu začíná v Ateliéru ŠUM nový semestr. Posledních pár volných míst ještě máme.

Lektorka kurzu knižní vazby Lucie, autorka článku 

Ještě dovětek:

Lucka se v tomto nadcházejícím období bude věnovat spíše než převazbě, tak „přebalbě“.  V její pozici ji tak střídá na nějaký ten pátek ( i pondělí) nová lektorka restaurátorka Michaela Caranová. Převazba starých knih bude tedy v kurzu ruční knižní vazby zřejmě ještě aktuálnější téma než doposud. Uvidíme, necháme se překvapit, s jakou vizí přijdou noví i pokročilí účastníci tohoto výtvarného kurzu.

Náplň semestrálního kurzu ještě doplní výtvarné jednodenní dílny Iluminace, historické hrací karty….

Zuzana