Aaa Proooooč?  Zvídavá dětská otázka, kterou všichni známe?

A proč máte kresbu, malbu keramiku v jednom? A proč máte různě staré děti v kurzech?

Proč, je otázka i na naše  dětské kurzy výtvarky. Vysvětlení, jak to máme s nastavením našich dětských kroužků a s výukou k tvořivosti najdete níže.

Proč je náš dětský kroužek výtvarky jiný?

Naše dětské kroužky jsou jakýsi protipól drilu výuky k umění (čímž je někdy třeba projít, pokud to s tvorbou myslíte vážně a chcete jít profesionální cestou). Tady se nevyhnete každodennímu tréninku ruky i oka.  Chceme být jiní, chceme nabízet alternativu. Samozřejmě, pokud je vaše dítě v období přípravy na uměleckou střední školu, pak je náš přístup jiný. Tady nastává situace zmíněná výše.

Jsme umělecké centrum, které nabízí akreditované kurzy MŠMT, výukové kurzy i relaxační kurzy. Kroužky vedou umělci s pedagogickou praxí. Mohly bychom tedy před vaše děti postavit zátiší s draperií, či hlavu římského legionáře a po úvodním seznámení s technikou si sednout do kouta učebny a počkat na závěr kroužku. Pak všem jednomu po druhém, pěkně přede všemi vytknout chyby a nešetřit nikoho, aby si to pěkně do příště zapamatovaly.

Jak je naše dětská výtvarka koncipována?

Nabízíme, nediktujeme.

Pracujeme ve věkem různorodých skupinách.

Pracujeme na prožitku a podpoře tvořivosti, ne na výsledku.

Proč nabízíme a proč nediktujeme?

Do každé lekce lektor přinese téma a techniku. To samé může udělat každé z přítomných dětí.

Pokud tedy do kroužku dítě přijde s vlastním námětem a chutí použít nějakou techniku – kresbu. malbu, keramiku, je mu to umožněno. Pokud dá dítě přednost lektorově zadání, je to vítáno, stejně tak, jako jeho aktivita s vymýšlením vlastního tématu.

Proč to tak je? Podporujeme individualitu a rozvíjíme tvořivost. Ne schopnost věrně napodobovat.

Proč pracujeme ve věkem různorodých skupinách?

Skupiny, které jsou věkově různorodé mají tvořivou dynamiku a jdou mnohem více kupředu než skupiny selektivně věkově rozdělené.  Mladší děti se učí od straších vytrvalosti a soustředění na jedno téma, mladší starším ukazují lehkost tvorby ještě neudušenou každodenním hodnocení, kdo je lepší.

Děti jsou k sobě ve věkově smíšené skupině ohleduplné, pomáhají si. Jak s běžnými činnostmi, tak s tvorbou a prací na zadaném tématu.

Proč pracujeme na prožitku a podpoře tvořivosti a kvalitní výsledek je bonusem?

Pro dítě je daleko přínosnější, když si lekci užije a tvoření jej baví, než když za něj mnohé věci udělá lektor, který se chce zavděčit rodičům. Vždyť my dospělí toužíme vidět krásné výsledky našeho talentovaného dítěte. Světe div se. Z tvořivého patlala náhle vyroste umělec, který nehledí na konvence a je originální. Z neposedného kluka pak odborník s tvůrčím potenciálem ve svém milovaném, leč neuměleckém oboru.

Kdy se náš přístup mění?

Jsou dvě situace: Jednak v době, kdy dítě přijde s tím, že chce na uměleckou školu, pak nastává období společné práce na zvládnutí talentových zkoušek. Je to období, kdy je třeba napřít všechny síly, k jejich úspěšnému zvládnutí a tady již není čas na hru. je to vytrvalá soustředěná práce na obou stranách.

Druhá situace je, když se dítě začne cítit dospělým. Pokud zvládne na lekci ovládnout svoje pubertální emoce, tak aby nerušilo relaxaci, či soustředění dospělých , pak se nebráníme jeho přestupu do kurzu pro dospělé.

Chcete, aby vaše dítě tvořilo s lehkostí? Žilo v lehkosti bytí?

Přijďte.

Výrobky v kroužcích malování , kreslení a  v kroužcích keramiky v našem Ateliéru ŠUM, dělali skutečně ruce vašich dětí. Nikoli někdo jiný.