Scéna jako vystřižená z divadelního kusu bratří Mrštíků.

Lektor  kurzu kresby a malby  přijde  do Ateliéru o něco dříve, než  ostatní lidé navštěvující  jeho výtvarný kurz. Pomalým rozvážným pohybem nalévá vodu do konvice, zapíná  ji. Z konvice stoupá pára, ateliérem se rozléhá bublání vařící se vody. Venku za okny se šeří, lektor bere do ruky čerstvě umletou kávu ( není naštěstí od Žida, ani ze spolku) a velký hrnek.  Kávy do něj nasype tolik, že by to porazilo i Vávru. Poměr vody a kávy zdá se být 1:1. Kávu zalévá vařící se vodou. Ve chvíli je místnost přesycena vůní kávy a v tom….. někdo zaťuká na okno, Lektor v rychlosti položí hrnek s horkou kávou na stůl. Po očku koukne ven. Silueta dívky se jemně pohybuje v šeru  dvora. Hlavou mu bleskne Maryša…..

Vávro, nepij to kafe.

Tahle káva skutečně není k pití, je k malování.

Tak jak na malování kávou?

Popis  přípravy máte v prvním odstavci, ostatní je podobné jako při malbě akvarelem, nebo lavírované kresbě.

Nechcete to zkoušet doma?

Přijďte do některé z hodin kurzu malování a kreslení do Ateliéru ŠUM., uvaříme vám kafíčko. A lektora Pavla se bát nemusíte. Silnou kávu používá pouze pro malování.

Ateliéru ŠUM – Školičce u sv Michala se můžete do kurzů připojit kdykoli. . Lekce kreslení a malování běží od října do června.