V hlavních rolích štětec, vosk a oheň.

Již jste zkusili enkaustiku žehličkou?  Přišlo vám to kouzelné? Vosk jakoby si dělal co chce. Horká žehlička, či horké pero malovaly s voskem  za vás. Vznikaly různé fantastické krajiny, tropické květiny, mráz na oknech vaší malbě záviděl.

My vám představíme jiný způsob.

Méně rozšířená je technika enkaustiky je  malba voskem, štětcem a ohněm.  A právě tuto techniku si můžete vyzkoušet v našem Ateliéru ŠUM. Můžete se oddávat této kreativní technice a nemusíte umět malovat! I tak za vás vosk vytvoří obraz. Vosky a techniky práce  používané pro tuto techniku jsou jiné, než pro malbu žehličkou. Tak to doma na koleni nezkoušejte. Vosk se nanáší štětcem na dřevěnou plochu a dále se ohněm zapouští do plochy, která se zpravidla předem natře enkaustickým Gessem. Toto Gesso je odolnější vůči horku.

U nás  v kurzu  Enkaustiky štětcem a ohněm, který pro vás chystáme od října vám lektorka  Karolína prozradí různé zajímavé jednotlivosti, které dají obrazu profesionální podobu.  Technice se věnuje již řadu let a zaujala ji na tolik, že již nedokázala přestat. I takto uměleckou podobu může mít závislost.

 A nemusíte umět malovat.

Můžete kombinovat a propojovat.Techniky, varianty, pokusy….Je to nekonečný příběh obrazu, malovaného voskem. Můžete jej nabarvit suchým pigmentem, nebo olejovou barvou. Můžete na něj malovat olejem,akrylem, akvarelem, pastelem.  Můžete na něj přenášet obrázky tištěné, nebo ty, které samy namalujete, dokonce i písmo.  Můžete do něj zapouštět cokoli, třeba kov, rýžový papír, ale také textil. Můžete cokoli si vymyslíte.

Nekonečný příběh teď a tady.

Jen obraz a vy. Vosk vám stále odkrývá nově, učí vás, ukazuje nové neprobádané cesty, zadává vám úkoly.S enkaustikou zažijete tvořivé chvíle.S  lidmi v kurzu budete mít jedno velké společné téma, které může přerůst v přátelství s enkaustikou, v přátelství s novými  lidmi.

Jak to bylo v dávných dobách ?

Řečtí mořeplavci spárovali trupy svých lodí voskem a pryskyřicí. Později začali přidávat barevné pigmenty a zdobili lodě enkaustickými malbami. Již v antice umělci zahřívali vosk nad plamenem a nanášeli jej na dřevěné plochy štětci a špachtlemi. Rozžhavenou žehličkou pak nanášeli vosk na různé plochy, jako například na mramor, terakotu, kámen a slonovinu. Enkaustice se věnovali  již ve středověku  a  mistři umění  v antice. Prvním byl řecký malíř Pausias, pocházející z první poloviny  4. stol. př. n. l. V 5. stol. př. n. l.  V Egyptě se dokonce malovaly pohřební obrazy voskem již  100-300 po Kristu. Enkaustikou malovali světoznámí umělci, jako např.: Pablo Piccaso, Diego Rivera, Fritz Faiss-žák Vasilije Kandinského. Právě Fritz Faiss držel dva patenty na přípravu vosku k enkaustickému malování. Jednalo se o var v roztoku sody a mořské vody.Také někteří Čeští umělci malovali touto technikou. Například Antonín Procházka,
František Ronovský, Vratislav Trampota, Zdeněk Třešňák a Václav Kiml.

A máte roli i vy!

První  workshop  Enkaustiky štětcem a ohněm otvíráme v červnu jako ochutnávku výtvarných kurzů, které budou pravidelně v našem Ateliéru ŠUM  probíhat v podzimním a jarním semestru 2018/2019. Kurzy povede lektorka Karolína .

Přijďte se stát součástí této hry jejímž společným jmenovatelem je kreativita, umění, tvořivost.

V kurzech Ateliéru ŠUM čas od času pořádáme kurzy enkaustiky.

Zabýváme se jí ve výtvarných kurzech , či v kurzech pro seniory, či ve výtvarných jednodenních dílnách. Přihlaste se do výtvarné dílny enkaustika a poznáte taje této jednoduché techniky, kterou zvládne naprosto každý. Ukážeme vám finty, které z knížek o enkaustice nevyčtete. Třeba se nám podaří zvítězit nad malířskou dovedností paní zimy, které dnes u nás v údolí pomáhal mráz.