Střípky dějin umění v novém kabátě, tedy s novým autorem 

S Tomášem se známe již pěkně dlouho, už ani nevím jakou číslovku k tomuto sdělení přiřadit. Jenže teprve nyní nastala ta pravá konstelace hvězd a v mé hlavě zasvítilo barevné světélko. Nebyla to modrá blikající kontrolka, ale jasné žlutavé světlo, rodícího se nápadu. A tak:……Střípky dějin umění mají dalšího publikujícího autora Mgr Tomáš Kocych. 

Vzpomeneš si Tome na setkání?

“Se Zuzkou jsem se poprvé setkal před před víc než deseti lety; jednou jsem při své cestě Prahou zabrousil do Ateliéru ŠUM V Jirchářích. Stavil jsem se za svým starším bratrem, který zde v ateliéru vyučuje kresbu a malbu. Právě seděl se svými studenty na malebném, kamenném dlážděném dvoře a s cigaretou v ruce popíjel své oblíbené kafe. Všichni s uhlem v ruce soustředěně pracovali na kresbě scenérie malebného dvorního traktu s pavlačemi. Když tu z přítmí sochařského ateliéru vystoupila usměvavá dlouhovlasá žena – a dotvořila “genius loci” neotřelého místa.”

Chci vám jej představit 

Mgr. Tomáš Kocych studoval na brněnských Dějinách umění u prof. Miloše Stehlíka. Ten prý klade velký důraz na znalectví. Možná i to ovlivnilo Tomáše v jeho profesní kariéře. Až dočtete tento odstavec, zřejmě mi dáte za pravdu. Další studentský čas nyní již Mgr. Kocych strávil na Ústavu archeologie a muzeologie a na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde absolvoval roční fotografický kurz na Fakultě výtvarných umění v Brně.mediálními studii a žurnalistikou jej provedl šéfredaktor časopisu Art+Antiques při praktickém půlročním semináři. Během studia pracoval na záchranných archeologických výzkumech v obecně prospěšné společnosti Archaia Brno. Později začal pracovat v pražském architektonickém studiu Eatelier a několik let strávil na severu Moravy v restaurátorské dílně. V současné době se zabývá obchodem s obrazy a uměleckou grafikou v MONOgaleri.

Nyní již víte, kdo vám přiblíží, co se děje za a kolem obrazu 

Další článek ze série Střípky z dějin umění má již Mgr Tomáš Kocych skoro hotov. Za krátký čas budete mít možnost číst o životě a díle vybraných slavných mistrů umění. V článcích se snažíme o zprostředkování kontextu doby a okolností, které vedly ke vzniku tak slavných uměleckých děl. Za námi je již pět dílů střípků dějin umění

Šestým a současně Tomášovým prvním bude  Caravaggio.

Autorství Tomáše Kocycha poznáte podle značky TK pod článkem.

Tak se těšte

Zuzana a TK

Fotky pod článkem berte jako ilustraci nejen profesního života Mgr Tomáše Kocycha, ale představení malé části jednoho člověčího života. Prostě jsou to takové střípky.