Způsob platby a dodací podmínky

Platba hotově. Převzetí osobně nebo zaslání poštou po předchozí domluvě.

Křehké výrobky poštou neposíláme, předávám je pouze do vašich rukou, kdykoliv po předchozí domluvě, na adrese V Jirchářích 14, Praha 1. Můžeme vám je dopravit na vámi určené místo a k ceně připočítáme dopravné.
Výrobky, které poštovní přepravu snesou, vám poštou rádi pošleme. K ceně připočítáme výši poštovného a doběrečného.

Záruka

Záruku na zakoupené zboží lze uplatnit pouze ve výjimečných a/nebo prokazatelných případech např. samovolného poškození, které nevznikne nevhodným zacházením.

Autorská práva vztahující se ke galerii UZUZY

Fotografie a texty podléhají autorským právům a bez svolení nesmí být dále použity. Originální design uměleckých výrobků podléhá autorským právům. Všechny výrobky jsou originální a vlastnoručně vyrobené. Každý kus je vytvářen jako samostatné dílo, tj. bez úmyslu vytvářet série stejných a zaměnitelných kusů.

Obecné

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu UZUZY. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (spotřebitele). Vztahy, v obchodních podmínkách neupřesněné, se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Objednávka a kupní smlouva

Kupující podává svou objednávkou návrh na uzavření kupní smlouvy na zboží blíže specifikované v této objednávce. Objednávku je možno uskutečnit prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. K uzavření kupní smlouvy není vyžadován formální souhlas prodávajícího, smlouva vzniká dodáním zboží. Kupující má právo vyžádat si potvrzení objednávky a dodacích podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo není dočasně dostupné. Prodávající se zavazuje o tomto kupujícího neprodleně informovat. Pokud byla již ze strany kupujícího provedena platba, zavazuje se ji prodávající neprodleně vrátit.

14-ti denní lhůta k vrácení zboží

Dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy na dálku do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se rozhodnete pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě, prosíme o dodržení následujících podmínek: zboží nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené a kompletní, včetně příslušenství. Peníze zasíláme nebo předáváme zpět dohodnutým způsobem po fyzickém obdržení zboží, nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží lze vrátit pouze osobně. Kupní cena bude vrácena v plné výši.

Ochrana osobních dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje řídit zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních dat. Osobní data kupujících, pořízená při přijetí objednávky, nebudou poskytnuta třetí osobě a budou použita výhradně pro potřeby realizace objednávek. Na žádost kupujícího budou jeho data vymazána.

Kontakt

Galerie UZUZY
Zuzana Klápšťová
V Jirchářích 14, Praha 1
telefon: 606908230
e-mail: piste@kurzyuzuzy.cz

Ostatní informace

Název firmy: Zuzana Klápšťová
Fakturační adresa: V Jirchářích 14, Praha 1, 110 00

IČ: 48059757
Nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: 670100-2203022153/6210