Pomalu končí léto. Máme s přáteli takovou tradici (naše přátelství vzniklo v jednom keramickém kurzuAteliéru ŠUM). Prázdninový čas si zarámujeme do dvou zahradních slavností. Jedna je na začátku léta a druhá na konci. První je radostná, druhá spíše nostalgická. Ke každé patří jídlo, pití, oheň a spousta a spousta slov. A velmi dlouhý den a velmi dlouhá noc. S přáteli nás pojí mnoho společných zážitků, ladění na podobnou notu, děti, které vyrůstaly pospolu  a zájem o tvoření. Tedy ten pojí spíše ženskou polovinu přátel. Naši drazí se někdy k našemu tvoření přidávají, někdy jej doprovázejí více či méně vhodnými doporučeními. Děti ty se přidávají čím dál méně, i když to byly ony, co nás k sobě v jednom kurzu keramiky přivedly. Dětičky nám totiž za ta léta trochu přerostly přes hlavu a to doslova.

Protože jsem lektorkou výtvarných kurzů pro děti i dospělé, je výběr techniky k našemu tvoření na mně. No zase nemusím chystat jídlo a pití.

Velmi mne láká výpal keramických výrobků v ohni.  První moje pokusy byly spíše k pláči. V ohni se po nějakém čase ozvalo několik velmi výmluvných  dutých ran.  V tu chvíli bylo jasné, že to nějaký keramický výtvor nepřežil. Postupem doby jsem se v přírodním vypalování keramiky zdokonalila a tak mohu tento zážitek nabídnout i jiným. Několikrát jsme ho úspěšně vyzkoušeli při víkendových výtvarných dílnách. Toto léto zkoušíme zatím nejosvědčenější způsob.

Takže: jídlo, pití, oheň a piliny.

Výpal keramiky v přírodní „peci“.

Muži se chopili rýče, lopaty, krumpáče. A za duchaplných rad nás holek vykopali jámu velikosti kovové krabice, kterou jsme našli ve sklepě. Byl to asi starý uhlák.  Mezi tím jsme s holkama naplnily  uhlák  našimi výrobky a vše zasypaly  pilinami. Výrobky jsme si vyrobili asi měsíc předem v kurzu keramiky pro  děti. Muži  nám ten těžký uhlák pomohli umístit do vykopané jámy. Pak jsme piliny zapálili- nešlo to moc dobře, přikryli kovovým plechem a zasypali hlínou. Průduchem vycházel dým.

Jak postupovat při přírodním výpalu umělecké keramiky

Zahradní slavnost je v plném proudu. Jak velkou kovovou krabici na výpal keramiky máte, tak dlouhá bude zahradní slavnost. Jestli to budete zkoušet, tak se dostatečně zásobte jídlem, pitím, dřevem, aby jste netrpěli hlady či žízní.

Při prvním pokusu obětujte nějaké nepovedené keramické výrobky. Hrozí zde riziko rozbouchnutí střepu. Až budete zkušenější, můžete si trofnout i na keramiku, které si vážíte. Nechcete- li být u toho sami, navštivte některý z našich kurzů keramiky. Tam jistě najdete podobně zapálené duše.

Pokud průduchem stále vychází dým, probíhá stále výpal. Nám přestal průduchem vycházet dým velmi pozdě v noci. A pak jsme museli čekat, až  pec trochu vychladne. Kdyby byl někdo nedočkavý, pořádně se spálí.  Probrali jsme všechny novinky, prodiskutovali důležitá témata, jako jsou školy dětí a úroda rajčat. Kromě keramiky jsme grilovali výborné ryby a zeleninu, popíjeli tekutiny všech možných barev. Kupodivu nás tato barevná paleta hodná malíře nijak nedostala do úzkých.

Byli jsme nedočkaví a pomalu odstraňovali vrstvu po vrstvě. Novou horkou vrstvu vždy nechali chladnout. Drobná rada na okraj: lepší by bylo nechat keramické výrobky v „peci“ asi jeden den chladnout.

Výsledek byl pro nás úžasný.

Vytahovali jsme mírně i více očouzené kousky. Povedlo se.  Nádhera. Jsme jako první keramici. Ruce špinavé od popela, občas s menší popáleninou. Vyrobili jsme zakuřovanou keramiku. To když jsme kouzlení dýmu na výrobku obdivovali moc dlouho. Nohy od hlíny a v duši radost.

Připíjíme na sílu ohně a sílu našich mužů. Zahradní slavnost končí. Piknikové košíky máme naplněné ještě teplou keramikou. Objímáme se, odcházíme.

Zase jedno léto u konce. Zase jeden začátek vedení výtvarných kurzů přede mnou.

Chcete být při tom?

Jestli ano. Můžeme se potkat v kurzu keramiky pro dospělé. Tam vytvoříme keramické výrobky, které vypálíme v normální elektrické peci. Budete- li mít chuť, na některé z výtvarných dílen vám ukáží, jak vypalovat v peci přírodní.

Přihlašte se do kursu keramiky.
Máte chuť ponořit ruce do hlíny? Přihlašte  se do kurzů keramiky pro dospělé , máte – li již odpracováno, můžete přijít  do dopoledních kurzů  keramiky pro seniory .  V Ateliéru ŠUM – Školičce u sv Michala otvíráme v říjnu nový semestr.