Dětská kreativita a rodičovství

Před časem vznikl článek – zamyšlení. Byl o dětské kreativitě, jejím smysluplném rozvoji. Vysvětlovala jsem v něm, proč je malování a kreslení pro děti důležité a jak můžeme my dospělí přispět k harmonickému rozvoji osobnosti našich dětí. Jeho téma, ač vznikl v zimě, se mi nyní, s nástupem nového školního roku, zdá být velmi aktuální.

Proč malovat a kreslit?

Přečtěte si, proč se důkladně zabývat výběrem aktivit vašich dětí. Článek byl napsán pro zdravý rodinný magazín Tuhý kořínek: Proč je malování a kreslení důležité právě pro vaše dítě.

Nový školní rok klepe na dveře.

Tak úspěšný start vašim dětem, vám šťastnou ruku při výběru kroužků pro děti.

A v podzimním semestru, třeba u nás v Ateliéru ŠUM na shledanou.

Zuzana