Na úvod  trocha čarování

A máme foto knihu natotata. Vezměte lýko 3 druhů keřovitých rostlin nejlépe 1 díl gampi, 1 díl mitsunaty, a 1 díl papírenské moruše.  Pomelte na středně hustou kaši. Do ruky vezměte  síto a kaši do něj nabírejte. Sítem třepejte tak dlouho až bude hmota na sítu pěkně rozložena. Vyklopte. A jste v dávném Japonsku a ještě navíc před sebou máte washi, které jste si jako knihvazači vyrobili. Váš papír vyniká pevností a houževnatostí. Tak teď ještě svázat!

Nemusí to být ani za svitu měsíce.

Prostě si normálně rozsviťte světlo, teď se stmívá dost brzo. Nachystejte tvrdší kartonové desky na obal foto knihy, knihařské plátno, karton na vnitřní listy a stejný počet pauzovacích papírů. Průbojník na dírky, voskovanou nit a jehlu. Lepidlo na papír., knihařskou kostku, nebo obyčejnou lžičku.Nyní musím s pravdou ven,nemám washi, ale hedvábný batikovaný papír.Měkký hadřík. 6 svorek.,nebo alespoň kolíčků na prádlo.Lis, nebo něco velmi těžkého k zatížení knihy.

Jak na to ?

 • Karton, určený ke zpevnění obalu knihy si nařežeme pomocí řezáku.

Rozměr zvolíme takový, v jakém formátu chceme mít knihu. Já ji mám klasickou A 4, ovšem na šířku. Tak to tedy budu vysvětlovat na svém formátu. Nechci vás ale v ničem omezovat a tak si vymýšlejte, buďte kreativní.

Máme tedy dva kartony A 4, z každého kusu uřízneme pruh o šíři  2,5 až 3 cm (šíři zvolte opět podle formátu a tvaru knihy, tak jak se vám bude líbit, počítejte s tím, že do tohoto pruhu budeme razit dírky pro šití).

 • Ustřihneme si proužek knihařského plátna.

Ten  bude  o cca 3 cm širší a 2 cm delší, než náš uříznutý proužek kartonu.

 • Plátno natřeme lepidlem, naše tahy budou směřovat vždy od středu ke kraji.

Položíme jej natřenou stranou vzhůru. Na ni položíme obě části kartonu. Tedy obě části, větší a proužek , které vznikly rozříznutím A4. Ale pozor, necháme mezi nimi cca 0,5 cm mezeru. Ta nám později umožní listování v knize. To samé uděláme s druhým kartonem a jeho uříznutým proužkem. Tuto mezeru zvýrazníme knihařskou kostkou nebo obrácenou stranou lžičky.

 • Části knihařského plátna, která přes karton přečnívají natřeme lepidlem a ohneme přes karton.

Vytvoříme tak plátěnou stranu kartonových desek.

 • Nyní potřebujeme ještě dva proužky z knihařského plátna.

Rozměrově musí padnout těsně na kraj kartonu. Naměření nechám na vás. Opět natřeme lepidlem a přilepíme k druhé straně kartonu, tam kde jsme před chvilkou ohýbali proužek knihařského plátna. Plátno nám tedy vytvoří z obou stran kartonu jakýsi budoucí hřbet knihy. Toto opět opakujeme na druhém kartonu.

 • Nyní tedy máme původně rozříznutý karton A 4 spojený, jen pomocí knihařského plátna. Samozřejmě s půlcentimetrovou mezerou mezi větší částí kartonu A 4 a uříznutým proužkem.

Začneme se věnovat obalu knihy.

 • Budeme potřebovat hedvábný nebo rýžový papír a ten ustřihneme cca o 2 cm na každé straně větší, než je náš proužku zbavený seříznutý karton A 4.

Nenechte se mást, pokud jste zvolili jiný rozměr. Karton natřeme širším štětcem lepidlem, naše tahy budou směřovat vždy od středu ke kraji. Zastavíme cca 0,3 cm za proužkem knihařského plátna.  Karton s knihařským plátnem necháme otočený lepidlem nahoru.  Vezmeme hedvábný papír a hadřík a pomalým postupným přikládáním od strany s knihařským plátnem po druhou stranu, budeme hladit hedvábný papír hadříkem.  Začneme 3 mm na knihařském plátně. Postupně se nám tak bude hedvábný, či rýžový papír dokonale přilepovat ke kartonu. Každou vzduchovou bublinu, či nerovnost v této fázi hadříkem pěkně vyhladíme. Nyní otočíme karton hedvábným papírem dolů. Před sebou tedy máme větší plochu kartonu, na jehož třech stranách přečnívá cca 2 cm hedvábného papíru. Tento hedvábný papír přehneme na karton, na který jsme před tím opět nanesli v krajích cca 2 cm široký pruh lepidla. Opět uhladíme hadříkem. Zatížíme a pokračujeme stejným způsobem s druhým kusem. Opět zatížíme. Pokud máme čas, necháme raději pár hodin zatížené. To proto, aby se nám kniha nevlnila.

Jak uděláme vnitřek knihy?

Zatím si můžeme připravit papír na vnitřní stanu desek a papíry na listy knihy.

 • Papíry na vnitřní stranu desek potřebujeme dva a oba budou o cca 0,3 mm menší, než karton, který již máme polepen hedvábným papírem a začištěn knihařským plátnem.
 • Papíry na vnitřní listy narýhujeme knihařskou kostkou, nebo třeba druhou stranou lžičky uděláme na papírech rýhy, které budou směřovat od jedné strany k druhé a budou od 2,5 až 3 cm od kraje (podle toho, jak široký jsme uřízli pruh u kartonu A 4).

Budou nám zaručovat dobré listování knihou. Já ještě na každý pátý papír nalepila list ručního papíru, který bude sloužit k záznamu toho nejdůležitějšího z celého dne. Každý den, má své 3 listy. U mne je jeden černý, předělující jednotlivé dny a dva zelené, přičemž jeden zelený je ještě opatřen ručním papírem A 5.

 • Papíry na vnitřní stranu desek knihy máme již připraveny z předešlého kroku a tak můžeme vyjmout zatížené desky a můžeme je po rubu natřít lepidlem, pěkně paprskovitě, pěkně cca O,3 mm od okraje.

Přiložíme papír určený na vnitřní stranu desek – v mém případě červený a zatížíme. To samé uděláme s druhým kartonem a opět zatížíme. Pokud je budeme zatěžovat současně, vložíme mezi ně dřevěnou desku, nebo alespoň igelit. Tady se vyplatí čekat skutečně do druhého dne.

Jak vše sešijeme?

 • Připravíme si voskovanou nit a průbojník.

Vysvobodíme dva zatížené obaly  knihy.  Knihu  v místě knihařského pruhu plátna rozdělíme tak, aby nám zde vyšly čtyři otvory. Vyznačíme je šídlem, ale stačí i dírky silnější jehlou. Vnitřní listy knihy srovnáme pěkně s deskami a sepneme svorkami, tak, aby se nehýbali při vytváření dírek. V místě jehlou vyznačených dírek  průbojníkem uděláme dírku O,5 širokou a to tedy 4 x.  Prodávají se k tomu i speciální knihařské kleště, ale vystačíte i se šídlem, nebo jakýmkoli průbojníkem, třeba i na látku. Do jehly navlékneme nit, která bude 4 x delší než délka hřbetu knihy. Knihu sešijeme a zakončíme uzlíky, které necháme na viditelném místě jako ozdobu, tak, jako staří japonští knihvazači.

Tak jak tu knihu sešijeme…..??

Japonští knihvazači mají 4 dírky. Já měla 5. Hřbet knihy máme otočen směrem k sobě. Zleva doprava počítáme 1.2.3.4. dírka….

Nit s jehlou provlékneme 3. dírkou pak opět 3. dírkou. Uděláme tak smyčku kolem hřbetu a jedeme ke 4. dírce, provlékneme a obkroužíme hřbet zprava na kraji. Smyčka u 4. dírky bude v tuto  chvíli  kolmá ke smyčce u 3. dírky. Vracíme se – provlékneme opět 4 dírkou, tentokrát děláme smyčku kolem hřbetu – vodorovně ze 3 dírkou. Pokračujeme spodem hřbetu ke 3. Dírce, provlékneme a stejným způsobem jedeme k 1. dírce.  Tam opět vytváříme kolmou smyčku ke hřbetu a vracíme se na 2. a 3. dírku. Ukončujeme ambulantním uzlem, či řadou pevně držících uzlů. Tohle je japonská tradiční ruční knižní vazba. S pěti dírkami by byla korejská….

 Nechápete?

Prostě to nějak kreativně ozdobně sešijte, nemusíme být úplně tradiční japonští knihvazači.

Nebo vás ruční knižní vazba očarovala?

No tak přijďte k nám do  Ateliéru ŠUM nový semestr. kurzu knižní vazby začíná opět v únoru.