Mgr. Zuzana Klápšťová

 • Vystudovala PedF UK+ ŠÚUV
 • Je krajkářka, keramička, arteterapeutka.
 • Vede kurzy Textil, Keramika, Tiffany vitráž, Artklub.
 • Je vedoucí centra.

Ráda se potkávám s lidmi různých profesí, které spojuje zájem o umění a tvoření, neboť právě kreativní tvoření je nezbytnou a milou součástí mého života. V kurzech spolu řešíme  návrh, technické zpracování i celkovou koncepci a vyváženost. Nezřídka se stává, že sklouzneme k řešení  momentální životní situace a pak  jakoby mimoděk na nás v závěru kurzu vykoukne téměř umělecký skvost.

Ráda se vyjadřuji různými výtvarnými technikami, které volím podle nálady, účelu, nápadu a  zakázky.

Ak. mal. Eva Synková

 • Vystudovala AVU- malba, grafika.
 • Je malířka.
 • Vede kurzy Kresba, Malba, Příprava na SŠ a VŠ.

Baví mne učit a potkávat se. Z mých lekcí to jistě pocítíte. Baví mne vymýšlení různých témat a technik. V mých lekcích budete skákat z kresby do malby a zpět a bude Vás to bavit. Nebudete se rozhodně nudit. No a kdybyste tím skákáním byli trochu unaveni, posadíme se a budeme si jen tak povídat o umění i o životě. Těším se.

Sama maluji olejem, pastelem a presentuji to na výstavách, občas se věnuji grafickém designu a restaurování.

Ak. mal. Jiří Vohradský

 • Vystudoval AVU – malba.
 • Je restaurátor.
 • Vede kurzy Kresba a Grafika.

Na kursech mne zajímá setkávání s lidmi z různých oborů a různých prostředí , jejich pohled na výtvarné disciplíny i na svět. Když se snažím sdělit nějaký náhled na  věc, sám si jej musím upřesňovat, definovat, případně i zpochybnit. Impulsy jsou vzájemné.  Mnohé hodiny kurzu kreslení a grafiky začínám teoretickým úvodem, většinou to skončí diskusí nad reprodukcemi. Dále si povídáme něco málo  k výtvarné technice,  to abych žáky nezahltil příliš mnoho informacemi. No a poté nastane vlastní práce. S více, čí méně připomínkami, jak kdo chce.

Ing. arch. Pavel Kocych

 • Vystudoval ČVUT+ DAMU scénografie.
 • Je architekt a scénograf.
 • Vede kurzy Kresba, Malba, Smalt, Příprava na SŠ,VŠ a architekturu.

Zajímá mě společná výtvarná tvorba ve skupině stejně energeticky naladěných lidí. Sám totiž sedím převážně v ateliéru, kde vymýšlím domy, či divadelní scény. Baví mě v průběhu roku s lidmi zkoušet různé kresebné, malířské i grafické techniky.

Bc. Karel Herink

 • Je zlatník-klenotník a umělecký rytec.
 • Působí jako profesor SOU umělecko-řemeslné.
 • Vede kurz Šperk.

Nápady mých studentů mne nutí z zamyšlení o technice provedení. Sám bych se do „úzkých“ tak často nedostal a zvolil bych osvědčený postup. Díky studentům zkouším něco neověřeného, nového, podnětného. Tím mne a mojí šperkařskou práci vedení kurzu šperku obohacuje. Kurz vedu velmi individuálně , aby měl každý dostatek času „materiál omakat“.Hlavním mým cílem je seznámit návštěvníky kurzů šperku s co nejvíce technikami pro výrobu šperků a klenotů a přiblížit specifika opracování kovů.

Obdivuji práci klenotníků na přelomu 19. a 20. století, kde je vidět umělecké zpracování a řemeslný um. Zajímám se o historii a umění 16. století – 1.pol. 20. století.

Sám nejraději pracuji s bílým zlatem a přírodními drahokamy i když mi na tvorbu při pracovní vytíženosti nezbývá tolik času, jak bych si přál.

Mgr. Lucie Beranová

 • Pracuje jako produční.
 • Vystudovala Ústav umění a designu ZČU v Plzni a Informační studia a knihovnictví na FF UK v Praze.
 • Vede kurz Ruční knižní vazba.

Vystudovala jsem na Ústavu umění a designu ZČU v Plzni výtvarný obor Knižní kultura, kde jsem se naučila rukodělnou uměleckou knižní vazbu, která mne svými možnostmi nadchla. Později jsem vystudovala Informační studia a knihovnictví na FF UK v Praze, pracovala jsem v knihovnách a nyní působím jako produkční v redakci odborného časopisu.

Knihaření, malování a tvoření je nedílnou součástí mého života a věnuji se mu ve volném čase, stejně jako lektorování rukodělné knižní vazby.

Monika Štětková

 • Pracuje jako kadeřnice.
 • Zajímá  se o bytový  design, různé  výtvarné  techniky a o vše, co může spojit s budováním rodinného hnízda.
 • Výroba domácího mýdla je její  velkou vášní
 • Vede kurz Domácí výroba mýdla za studena.

Vážím si lidí , kteří   něco umí  a jsou ochotni se o svůj um podělit s dalšími. Díky jednomu takovému  člověku jsem měla možnost naučit se vyrábět domácí  mýdlo a propadnout kouzlu tohoto procesu. Ráda se o své  zkušenosti  a postřehy podělím. Třeba se mi povede ve vás zažehnout podobnou vášeň pro výrobu voňavých designových mýdel.

Alexej Smorchkov

 • Vystudoval Ciolkovského pedagogická VŠ obor dějiny (Kulaga).
 • Působí na VŠ Krupské – obor design (Moskva). Je malíř.
 • V naší škole dělá občasné zástupy lektorů.

Ĺuba Kainová

 • Vystudovala  sochařství na VŠVU v Bratislavě.
 • V naší škole učí kresbu, malbu, keramiku dětí a keramiku dospělých.

Na výtvarných kurzoch sa väčšinou stretnú ľudia z úplne iných svetov a tvorba je to, čo ich dokáže spojiť, inšpirovať a preniesť sa do iného tvorivého a fantazijného priestoru. Teším sa z toho, keď na kurze vznikne atmosféra radosti z objavenia nepoznaného,